Download

Hướng dẫn phần mềm ivms 4200

Hướng dẫn cài đặt hikconect

Danh cách các Driver các dòng máy in hóa đơn và máy in mã vạch phổ biến nhất hiện nay. Hiện nay mình nhận thấy rất nhiều bạn khi cần tải driver – trình điểu khiển máy in hóa đơn lại không có hoặc các mã máy in độc đáo như Birch BP-T3, Birch PRP 085… Vì thế mình làm danh sách này cung cấp link cho các bạn tải về. Các bạn không tải được thì chat với mình trên web nhé. I. Danh cách Driver máy in hóa đơn. Máy in hóa đơn nhiệt Birch:

Model Link
Birch BP-T3 Tải tại đây các bạn nhé.
Birch PRP 085 Tải tại đây các bạn nhé.
   
Máy in hóa đơn nhiệt Xprinter:
Model Link
Các dòng máy in hóa đơn Xprinter khổ K80 Tải tại đây các bạn nhé.
Các dòng máy in hóa đơn Xprinter khổ K57- k58 Tải tại đây các bạn nhé.
Máy in hóa đơn nhiệt Bixolon:
Model Link
Bixolon SRP-350II Tải tại đây các bạn nhé.
   
   
Máy in hóa đơn nhiệt Apos: Máy in hóa đơn nhiệt Tawa: