Hợp tác phân phối

Do nhu cầu cần mở rộng kinh doanh và nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên cả nước, chúng tôi cần hợp tác phát triển đại lý trên toàn quốc. Các lĩnh vực bao gồm:
Thiết bị mã số mã vạch: máy in mã vạch, máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, máy kiểm kho, cổng từ an ninh
Thiết bị thông minh: Camera , khóa cửa từ, khóa điện tử, máy chấm công, thiết bị kiểm soát ra vào
Phần mềm quản lý: phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý tài sản
Dịch vụ: sửa chữa thiết bị, lắp đặt thiết bị, bảo trì thiết bị… mã số mã vạch
Chính sách chung về phát triển đại lý:
Tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở thỏa thuận cùng hợp tác và chia sẻ vì lợi ích của cả 2 bên.
Thường xuyên trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau kịp thời.
Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý đối với tất cả các đại lý.
Cam kết hỗ trợ đại lý theo tình hình thị trường khi có biến động xảy ra.