EAN 13 là gì ?

EAN 13 là gì ?

Mã vạch EAN-13 là gì?

EAN-13 là gì? Mã vạch EAN-13 được sử dụng nhiều hơn bất kỳ mã vạch nào khác trên toàn thế giới. Mã vạch EAN-13 mã hóa GTIN-13 và được sử dụng để xác định các mặt hàng riêng lẻ tại điểm bán lẻ. Nó cũng có thể được sử dụng cho các đơn vị thương mại bán cho người tiêu dùng, ví dụ như hộp đựng rượu.

 • Mã hóa GTIN-13
 • Không hỗ trợ các thuộc tính, ví dụ: sử dụng theo ngày và / hoặc số nhận dạng mã vạch
 • Được sử dụng cho các mặt hàng bạn muốn bán tại POS bán lẻ
 • Được quét bằng máy quét đa hướng
 • EAN là viết tắt của European Article Number
 • Mã vạch ban đầu là ký hiệu EAN / UPC, trở lại vào năm 1973

Xem thêm bài viết: Mã vạch là gì ?

Ký hiệu EANJAN giống hệt nhau, ngoại trừ JAN sử dụng mã quốc gia trong khoảng từ 490 đến 499, cho biết rằng nhà sản xuất đã được đăng ký tại Nhật Bản.

EAN-13 là một tập hợp siêu của UPC-A , có nghĩa là bất kỳ hệ thống nào có thể đọc EAN-13 cũng có thể đọc UPC-A. Biểu tượng UPC-A được tạo ra ở Hoa Kỳ có thể được chuyển đổi thành biểu tượng EAN-13 bằng cách thêm số 0 vào trước.

EAN-13 được định nghĩa trong ISO / IEC 15420 Công nghệ thông tin – Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động – Đặc tả ký hiệu mã vạch EAN / UPC . Việc triển khai GS1 được định nghĩa trong Thông số kỹ thuật chung của GS1 .

Những lợi ích của mã vạch EAN-13

EAN-13 là mã vạch được công nhận phổ biến nhất ở Châu Âu, được sử dụng trong các siêu thị và các cơ sở bán lẻ khác để nhận dạng sản phẩm cơ bản. Nó là mã tương đương của Châu Âu với mã vạch UPC-A ở Hoa Kỳ. Trong khi EAN là viết tắt của Số Bài báo Châu Âu, mã hiện nay về mặt kỹ thuật được gọi là Số Bài báo Quốc tế và cũng được sử dụng bên ngoài Châu Âu.

 • Có thể đọc từ bên phải lên hoặc lật ngược, làm cho EAN-13 trở thành mã vạch hiệu quả để quét khối lượng lớn trong siêu thị.
 • Có thể sử dụng cho cả đơn vị bán lẻ (chai rượu) và đơn vị thương mại (thùng rượu) được bán trong cửa hàng.
 • Được công nhận trên toàn cầu, nhờ tiêu chuẩn GS1

Trước đây ở Mỹ người ta sử dụng một hệ thống đánh số sản phẩm cùng nguyên lý như EAN nhưng chỉ có 12 hoặc 8 số, gọi là Mã sản phẩm chung (tiếng Anh:Universal Product Code, viết tắt: UPC). Nhưng kể từ tháng 1 năm 2005, người Mỹ đã chuyển sang sử dụng EAN.

Đọc thêm: Mã vạch các nước trên thế giới hiện nay

Hệ thống đánh số sản phẩm Nhật Bản (The Japanese Article Numbering) (viết tắt: JAN) là một phiên bản của EAN-13, điểm khác duy nhất là nó bắt đầu với cụm số 49.

Gọi là EAN-13 vì trong chuỗi mã hóa của nó có đúng 13 số, trong đó số cuối cùng là số kiểm tra. Cũng giống như UPC (EAN.UCC-8 hay EAN.UCC-12), nó là loại mã vạch liên tục sử dụng bốn loại kích thước các vạch.

Mã vạch EAN 13 giải thích như nào?

EAN-13 là gì
Khái niệm mã vạch Code EAN 13 là gì ?

EAN-13 hay EAN.UCC-13 hoặc DUN-13 là một loại mã vạch trước đây thuộc quyền quản lý của Hệ thống đánh số sản phẩm châu Âu (tiếng Anh: The European Article Numbering system, viết tắt: EAN), ngày nay thuộc quyền quản lý của EAN-UCC sử dụng 13 chữ số.

 • Mã hóa GTIN-13, được tạo thành từ tiền tố công ty của bạn, tham chiếu mặt hàng và số kiểm tra ở cuối
 • Độ phóng đại tối thiểu 80-100% đối với POS bán lẻ và 150-200% đối với phân phối chung. Kích thước chuẩn (100%) rộng 38mm x cao 25mm.
 • Chiều cao thanh tối thiểu áp dụng trong các tiêu chuẩn cụ thể của nhà bán lẻ
 • Vùng yên tĩnh là bắt buộc ở bên trái và bên phải
 • In phần Diễn giải có thể đọc được của con người bên dưới mã vạch và hiển thị tất cả các chữ số được mã hóa trong mã vạch
Tìm hiểu:  Mã vạch UPC là gì?

Thông số kỹ thuật

Như tên gọi của chúng, mã vạch EAN-13 lưu trữ tổng cộng 13 chữ số, trái ngược với mã UPC-A, lưu trữ 12. Hai chữ số đầu tiên là Tiền tố GS1, xác định quốc gia xuất xứ của sản phẩm. Sau đó là số công ty năm chữ số, để xác định thương hiệu, tiếp theo là số hạng mục năm chữ số, để nhận dạng chính sản phẩm. Sau đó, có một số kiểm tra, để đảm bảo độ chính xác của mã. Cuối cùng, có một biểu tượng, cho biết “vùng yên tĩnh”, biểu thị sự kết thúc của mã vạch.

Xem thêm bài viết: Code 128 là gì

Ưu điểm

EAN-13 phổ biến, dễ nhận biết và hữu ích cho các giao dịch bán lẻ hàng ngày nói chung, vì nó có thể được đọc bởi bất kỳ máy đọc mã vạch nào. Số kiểm tra cũng giúp đảm bảo độ chính xác khi nhập mã bằng tay. Nó kết hợp các con số với nhau về mặt toán học theo một cách nhất định để có được một kết quả cụ thể có một chữ số. Nếu số kiểm tra không khớp với kết quả đó, thì mã đó đã được nhập sai.

Nhược điểm

Giới hạn ký tự trên mã vạch EAN-13 hạn chế việc sử dụng tiềm năng của nó. Mặc dù sử dụng trong siêu thị thông thường là tốt, nhưng nó không thể xác định các mặt hàng phức tạp hơn.

Mã vạch liên quan

UPC-A – Tương đương với EAN-13 của Mỹ.
EAN-8 – Một phiên bản cô đọng hơn của EAN-13, dành cho các sản phẩm nhỏ hơn.

Đặc trưng

 • EAN-13 sử dụng 2 (hoặc 3) ký tự đầu tiên làm mã quốc gia hay mã loại hình sản phẩm (tồn kho, báo chí). Các số này không thay đổi theo từng quốc gia và do tổ chức EAN quốc tế quy định. Các loại mã vạch thuộc UPC trên thực tế là một tập con của EAN-13. Các máy quét đọc được các mã vạch EAN có thể đọc rất tốt các mã vạch UPC. Tuy nhiên, các máy quét UPC không nhất thiết phải đọc được các mã vạch EAN.
 • Năm (nếu có 2 số chỉ mã quốc gia) hoặc bốn (nếu có 3 số chỉ mã quốc gia) chữ số tiếp theo chỉ mã của nhà sản xuất. Các số này do tổ chức EAN tại quốc gia mà mã EAN được in cấp cho nhà sản xuất với một lệ phí nhỏ.
 • Năm số tiếp theo đó là mã sản phẩm của nhà sản xuất, do nhà sản xuất tự điều chỉnh. Thông thường để dễ quản lý, người ta hay đánh mã sản phẩm từ 00000 đến 99999. Như vậy có thể có tới 100.000 chủng loại sản phẩm khác nhau đối với một nhà sản xuất.
 • Số cuối cùng là số kiểm tra, phụ thuộc vào 12 số trước nó.

Giải thích cụ thể về mã vạch EAN-13

Cấu trúc biểu tượng

Biểu tượng bao gồm các yếu tố sau:

 • Khu yên tĩnh hàng đầu
 • Mẫu bảo vệ (ký tự bắt đầu)
 • Sáu ký tự biểu tượng
 • Mẫu bảo vệ trung tâm (ký tự trung tâm)
 • Sáu ký tự biểu tượng, bao gồm cả số kiểm tra
 • Mẫu bảo vệ (ký tự dừng)
 • Vùng yên tĩnh kéo dài

EAN-13 được gọi như vậy vì nó mã hóa 12 chữ số của dữ liệu tin nhắn số và một chữ số kiểm tra, với tổng số 13 chữ số.

Hầu hết các ký hiệu mã vạch chỉ in các thanh và khoảng trắng theo hai chiều rộng, nhưng với EAN, bốn chiều rộng khác nhau được sử dụng. Điều này cho phép mỗi ký tự số được biểu diễn bằng cách chỉ sử dụng hai thanh và hai dấu cách, đây là số lượng mô-đun ít nhất được yêu cầu trên mỗi ký tự của bất kỳ ký hiệu nào.

Đọc thêm: Các loại giấy in tem mã vạch 

Mặc dù mã vạch EAN có một số độ dài thông điệp khác nhau, nhưng độ dài này không hoàn toàn thay đổi như chúng với các ký hiệu mã vạch khác.

Các thanh bảo vệ . Các thanh bảo vệ là các ký tự bắt đầu, dừng và trung tâm trong một biểu tượng EAN.

Các ký tự bắt đầu và dừng giống hệt nhau. Chúng được tạo thành từ ba mô-đun như sau:

 • thanh hẹp
 • Không gian hẹp
 • thanh hẹp

Ký tự trung tâm được tạo thành từ năm mô-đun như sau:

 • Không gian hẹp
 • thanh hẹp
 • Không gian hẹp
 • thanh hẹp
 • Không gian hẹp

Các thanh cho các ký tự này dài hơn các thanh mã hóa dữ liệu và đôi khi chúng được gọi là thanh bảo mật.

Bộ ký tự

Mã vạch này hỗ trợ tất cả các chữ số (0-9).

Kiểm tra số

EAN-13 chứa một số kiểm tra dựa trên thuật toán modulo 10 (mod 10).

Tỉ trọng

Với bốn chiều rộng in có sẵn cho các thanh và khoảng trắng thay vì chỉ hai, EAN chiếm khoảng một nửa số thanh và khoảng trắng so với xen kẽ 2 trên 5 để đại diện cho mỗi ký tự. Tuy nhiên, việc sử dụng các thanh và không gian rộng hơn làm mất đi sự tiết kiệm không gian này. 2 trong số 5 mã xen kẽ đóng gói dữ liệu dày đặc hơn EAN.

Tìm hiểu:  Code 128 là gì ?

Biểu tượng bổ trợ

Các ký hiệu bổ trợ hai chữ số (EAN-2) và năm chữ số (EAN-5) (mã vạch bổ sung) có sẵn để thêm vào bên phải của ký hiệu EAN-13. Các ký hiệu bổ sung này thường được sử dụng để thêm ngày hoặc giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP) cho các ấn phẩm định kỳ, sách và các sản phẩm đã cân, chẳng hạn như thực phẩm. Bộ ký tự và mật độ của EAN-2 và EAN-5 giống như của EAN-13. Một phần diễn giải con người có thể đọc được luôn được bao gồm

Các ký tự bắt đầu cho các ký hiệu bổ trợ EAN-2 và EAN-5 được tạo thành từ ba mô-đun như sau:

 • xà đơn (single bar)
 • không gian duy nhất (single space)
 • thanh kép (double bar)

Các biểu tượng bổ trợ không sử dụng ký tự dừng hoặc ký tự trung tâm.

Chữ số thứ mười ba EAN

Với EAN-13, một ký tự thứ mười ba được mã hóa thành thông điệp mã vạch. Quy ước là chữ số thứ mười ba này được hiển thị là chữ số ngoài cùng bên trái trong thông điệp mã vạch, có nghĩa là nó được truyền đi trước.

Chữ số thứ mười ba được mã hóa bằng cách sử dụng mẫu chẵn lẻ của nửa bên trái của ký hiệu EAN. Giải thích đầy đủ về mẫu chẵn lẻ này nằm ngoài phạm vi của văn bản này, nhưng kết quả là mặc dù EAN-13 có cùng số thanh và khoảng trắng như UPC-A, thông điệp mã vạch EAN-13 chứa 13 ký tự, ngược lại. với 12 chữ số của UPC-A.

Kết hợp EAN với các ký hiệu khác

Bởi vì nhiều hàng hóa đã mua được dán sẵn mã vạch EAN một cách thuận tiện, bạn sẽ muốn có một đầu đọc mã vạch có thể đọc các ký hiệu này. Các mã vạch này thường được sản xuất bằng hình ảnh hoặc bằng máy in laser. Tuy nhiên, vì hầu hết các đầu đọc mã vạch có thể tự động phân biệt giữa các ký hiệu mã vạch khác nhau, nên rất dễ dàng kết hợp các ký hiệu mã vạch khác nhau trong một môi trường ứng dụng nhất định.

Xem thêm: Mã vạch và máy quét mã vạch hoạt động như thế nào?

Nếu bạn có một đầu đọc mã vạch có khả năng phân biệt tự động, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng xen kẽ 2 trong số 5 hoặc Mã 39 cho mã vạch in trong nhà của bạn. Bởi vì EAN là một mã chỉ có số, xen kẽ 2 trong số 5 sẽ là sự thay thế ưu tiên, vì nó sử dụng khoảng một nửa không gian mà Mã 39 sử dụng.

Mã quốc gia

Dưới đây là một phần mã quốc gia. Cụ thể hơn xem trong trang chủ của tổ chức EAN quốc tế. Lưu ý rằng nó chỉ thị quốc gia ở đó người ta phát hành mã này chứ nó không nhất thiết phải là xuất xứ của sản phẩm.

Khoảng sốQuốc giaKhoảng sốQuốc giaKhoảng sốQuốc gia
00001–00009
0001–0009
001–019
Mỹ20-29dự trữ để sử dụng khu vực
(cửa hàng/kho tàng)
30 -37Pháp
400-440Đức45, 49Nhật Bản46Liên bang Nga
471Đài Loan474Estônia475Latvia
477Litva479Sri Lanka480Philippines
482Ukraina484Moldova485Acmênia
486Gruzia487Kazakhstan489Hồng Kông
50Vương quốc Anh520Hy Lạp528Liban
529Síp531Macedonia535Malta
539Ai Len54Bỉ & Luxembourg560Bồ Đào Nha
569Iceland57Đan Mạch590Ba Lan
594Rumani599Hungary600-601Nam Phi
609Mauritius611Maroc613Algérie
619Tunisia622Ai Cập625Jordani
626Iran64Phần Lan690-692Trung Quốc
70Na Uy729Israel73Thụy Điển
740-745Guatemala,
El Salvador,
Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica & Panama
746Cộng hòa
Dominicana
750México
759Venezuela76Thụy Sĩ770Colombia
773Uruguay775, 785Peru777Bolivia
779Argentina780Chile784Paraguay
786Ecuador789Brazil80 -83Ý
84Tây Ban Nha850Cuba858Slovakia
859Cộng hòa Czech860Nam Tư869Thổ Nhĩ Kỳ
87Hà Lan880Hàn Quốc885Thái Lan
888Singapore890Ấn Độ893Việt Nam
899Indonesia90-91Áo93Úc
94Tân Tây Lan955Malaysia977ISSN (báo chí)
978ISBN (sách)979ISMN (nhạc)980Biên lai thanh toán tiền
99Vé, phiếu   

Quy tắc tính số kiểm tra

Số kiểm tra là số thứ 13 của EAN-13. Nó không phải là một số tùy ý mà phụ thuộc vào 12 số đứng trước đó và được tính theo quy tắc sau:

 • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí lẻ (1,3,5,7,9,11) được một số A.
 • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí chẵn (2,4,6,8,10,12). Tổng này nhân với 3 được một số (B).
 • Lấy tổng của A và B được số A+B.
 • Lấy phần dư trong phép chia của A+B cho 10, gọi là số x. Nếu số dư này bằng 0 thì số kiểm tra bằng 0, nếu nó khác 0 thì số kiểm tra là phần bù (10-x) của số dư đó.
Tìm hiểu:  Mã vạch vs RFID

Số kiểm tra được thêm vào cuối chuỗi số có 12 chữ số ban đầu tạo ra chuỗi số EAN-13 có 13 chữ số. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất mã vạch, số này đã được thêm vào cuối chuỗi, nhưng các phần mềm in ấn mã vạch nên có phần kiểm tra lại số này trước khi in, nhằm tránh các sai lầm do sai sót dữ liệu.

Xem thêm: Mã Vạch Là Gì?

Danh sách kiểm tra cần thiết để tạo EAN-13 của bạn

In mã vạch EAN-13 của bạn lên một đơn vị bán lẻ

 • Các thanh không được rút ngắn chiều cao (cắt ngắn) trừ khi thực sự cần thiết vì kích thước sản phẩm
 • Cung cấp các Vùng yên tĩnh ở bên trái và bên phải
 • Kích thước mục tiêu là 100% với Tiêu chuẩn GS1 cho phép từ 80% đến 200%
 • Ưu tiên mã vạch dành cho hướng thẳng đứng (hàng rào cố định) trừ khi bị hạn chế bởi thiết kế bao bì (ví dụ: bề mặt cong)
 • Đặt mã vạch EAN-13 của bạn ít nhất 10mm từ bất kỳ đường may, góc, nắp bao bì, nếp gấp hoặc mép bao bì nào
 • Trên bề mặt cong, ví dụ như một cái chai, hãy xoay mã vạch để nó trông giống như một cái thang thay vì hàng rào. Điều này ngăn các cạnh của mã vạch quấn quanh đường cong.

Tìm hiểu thêm: Mã SKU là gì ?

In mã vạch EAN-13 của bạn trên một đơn vị thương mại

 • Độ phóng đại ít nhất phải là 150%, do đó, chiều rộng của thanh hẹp nhất ít nhất là 0,495mm
 • Yêu cầu tối thiểu một mã vạch, nhưng khuyến nghị hai mã vạch khi mã vạch được in sẵn trực tiếp lên bao bì bên ngoài.
 • Không thể quét bất kỳ mã vạch EAN nào trên bất kỳ vật phẩm nào chứa bên trong thông qua bao bì bên ngoài.
 • Mã vạch và Vùng yên tĩnh không được gần hơn 19mm so với cạnh thẳng đứng của thùng carton. Đế mã vạch phải cao hơn đế thùng carton khoảng 32mm.
 • Đảm bảo dễ dàng tìm thấy mã vạch

Xem thêm: Mã vạch UPC là gì?

Kiểm tra mã vạch EAN-13 của bạn

 • Đảm bảo mã vạch khớp chính xác với sản phẩm
 • Mã vạch kiểm tra có thể nhìn thấy rõ ràng
 • Kiểm tra mã vạch có thể được quét mà không có lỗi in

Câu hỏi thường gặp về mã vạch EAN-13

Sự khác biệt giữa EAN-8 và EAN-13 là gì?
Mã vạch EAN-8 chỉ được sử dụng cho các đơn vị tiêu dùng nhỏ. Woolworths yêu cầu EAN-13 nếu có đủ diện tích vật lý trên thiết bị tiêu dùng thay vì EAN-8.
Sự khác biệt giữa mã vạch UPC và mã vạch EAN là gì?

Mã vạch UPC tương đương với mã vạch EAN của Hoa Kỳ và Canada. Chúng có thể được sử dụng theo cách tương tự, theo Tiêu chuẩn GS1.

Mã vạch UPC-A mã hóa GTIN-12 và không hỗ trợ các thuộc tính. EAN-13 mã hóa GTIN-13 và cũng không hỗ trợ các thuộc tính. Sự khác biệt là Hoa Kỳ và Canada có mã quốc gia bằng 0, mã này không được in dưới mã vạch cũng như không được nhập vào cơ sở dữ liệu. Các quốc gia khác, như Úc, có mã quận cụ thể tạo thành một phần của GTIN.

Phạm vi phóng đại được chỉ định của mã vạch EAN-13 là gì?

POS bán lẻ: 80% – 200% (kích thước X 0,26mm – 0,66mm). Mức cho phép đối với kích thước X từ 0,249 mm đến 0,26 mm chỉ áp dụng cho các quy trình in theo yêu cầu (ví dụ: nhiệt, laze).

Phân phối chung: 150% – 200% (kích thước X 0,50mm – 0,66mm). (quét tự động). Chiều cao và vùng yên tĩnh phụ thuộc vào kích thước X.

Kích thước chính xác của mã vạch EAN-13 là bao nhiêu?
Ở mức 100%, mã vạch EAN-13 bao gồm Vùng yên tĩnh bên phải và bên trái có chiều rộng 37,29mm x chiều cao 25,93mm. Theo GS1 Úc và các tiêu chuẩn của nhà bán lẻ, bạn nên in mã vạch của mình trong khoảng 80-200% tùy thuộc vào ứng dụng.
Tôi đang bán sản phẩm trên các cửa hàng Amazon và eBay, tôi có được miễn sử dụng GTIN-13 không?

Nó phụ thuộc. Để bán sản phẩm của bạn trên Amazon và eBay, bạn vẫn cần thêm Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và có lẽ là mã vạch cho hầu hết các danh mục.

Mã số nhận dạng tiêu chuẩn của Amazon (ASIN) chỉ là duy nhất trong hệ thống Amazon. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu bằng cách chỉ bán sản phẩm của mình trên Amazon và sau đó mở rộng sang các cửa hàng truyền thống, bạn sẽ cần phải có GTIN. Amazon khuyên bạn nên nhận GTIN của bạn trực tiếp từ GS1.

eBay yêu cầu người bán đối sánh danh sách của họ với danh mục eBay và bao gồm mã vạch / số GTIN để tối ưu hóa khoảng không quảng cáo của họ. Điều này có nghĩa là việc có GTIN / mã vạch hợp lệ thực sự có thể cải thiện khả năng hiển thị của bạn trong tìm kiếm.