Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t Trên Windows PC

Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t Trên Windows PC được Temnhan24h hướng dẫn setup mới nhất. QUAN TRỌNG: BẠN PHẢI THỰC HIỆN CHÍNH XÁC MỖI BƯỚC HOẶC MÁY IN CỦA BẠN SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG!

THIẾT LẬP IN RAW CHO PC

CÀI ĐẶT TRƯỚC:

Máy in mã vạch zebra không được nạp sẵn mực hoặc nhãn. Trước khi thiết lập, hãy đảm bảo rằng máy in của bạn đã được tải ruy-băng mực và nhãn. Sau khi đã lắp đủ mực và nhãn in cho máy in GX430t thì có thể thiết lập máy in Zebra GX430t Trên Windows PC

BƯỚC 1: thiết lập máy in của bạn

Xem bài viết này để thiết lập máy in của bạn.

BƯỚC 2: Cắm máy in của bạn vào máy tính

Bật máy in của bạn rồi cắm vào máy tính bằng cáp USB. Máy tính của bạn sẽ tự động cài đặt trình điều khiển để nó có thể giao tiếp với máy in. Quá trình này có thể mất đến 10 phút. Chờ nó hoàn thành trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Tìm hiểu:  Khắc phục sự cố Excel và Bartender

BƯỚC 3: Cài đặt máy in trên hệ thống của bạn

 1. Mở Bảng điều khiển: “Thiết bị và Máy in” Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 2. Nhấp vào “Thêm máy in”
  Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 3. Chọn “Add a local printer”Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 4. Chọn “Use an existing port:” và Từ menu thả xuống, chọn cổng USB. Nó sẽ đọc “USB001 (Virtual printer port for USB)”. Nó có thể là “USB002” hoặc “USB003” tùy thuộc vào số lượng máy in bạn đã kết nối qua USB. Chọn số có giá trị cao nhất vì nó sẽ là cổng ảo gần đây nhất được tạo và do đó là cổng cho máy in bạn vừa cắm vào. Nhấp vào Next.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 5. Chọn “Generic” từ các lựa chọn của Nhà sản xuất .  Sau đó chọn “Generic /Text Only” từ các lựa chọn Máy in.  Nhấn Next.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 6. Chọn “Use the driver that is currently installed (recommended)”. Nhấn Next.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 7. Đặt tên Máy in . Ví dụ ở đây temnhan24h đặt tên là “VFBarcodePrinter”  để bạn có thể xác định nó trong tương lai. Nhấn tiếp.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 8. Đặt làm mặc định nếu máy tính này được thiết lập để chỉ in mã vạch, nếu không, hãy để trống và nhấp vào Kết thúc.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 9. Mở Notepad -Trước tiên đi tới File > Print > Select the Printer, sau đó đi tới File > Page Setup > Clear any Header or Footer sau đó đặt giá trị về “0” – bước này rất quan trọng để bạn có thể gửi cho máy in bản in thuần túy hướng dẫn  mà không cần  định dạng bổ sung do Notepad cung cấp.Hướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430tHướng dẫn thiết lập máy in Zebra GX430t
 10. Kết thúc: Chúc mừng! Bạn đã hoàn tất, bây giờ hãy làm một số thử nghiệm.
Tìm hiểu:  Hướng dẫn thiết lập khổ giấy in cho máy in mã vạch TSC

Sản phẩm của temnhan24h.com