Tiêu chuẩn EPC / RFID

Sử dụng các tiêu chuẩn EPC / RFID để tận dụng nhiều lợi ích của nhận dạng tần số radio, từ tốc độ nhận dạng đến độ chính xác của kho lưu trữ của bạn.

EPC/RFID standards

 

Các nhà bán lẻ và chủ sở hữu sản phẩm đang áp dụng công nghệ Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được mã hóa bằng mã sản phẩm điện tử (EPC) để nhận dạng, thu thập và chia sẻ dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Công nghệ mang lại nhiều lợi ích trên toàn chuỗi cung ứng, như:

  • Cải thiện độ chính xác của hàng tồn kho
  • Đồng thời đếm hàng tồn kho
  • Giảm tỷ lệ hết hàng trên sàn
  • Tăng doanh số
  • Cho phép bằng chứng giao hàng điện tử

EPC có thể chứa mọi thứ từ thông tin nhận dạng sản phẩm cơ bản, đến ngày sản xuất, nơi sản xuất, số lô / lô, ngày giao hàng và ngày giao.

Đọc thêm: So sánh mã vạch so với RFID

EPC / RFID là gì

Mã sản phẩm điện tử ™ (EPC) là cú pháp cho các mã định danh duy nhất được gán cho các đối tượng vật lý, tải đơn vị, vị trí hoặc thực thể nhận dạng khác đóng vai trò trong hoạt động kinh doanh.

Các EPC có nhiều biểu diễn, bao gồm các dạng nhị phân phù hợp để sử dụng trên thẻ Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và các dạng văn bản phù hợp để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn dữ liệu thẻ EPC của GS1 (TDS) chỉ định định dạng dữ liệu của EPC và cung cấp mã hóa cho các sơ đồ đánh số – bao gồm các khóa GS1 – trong EPC.

Tham khảo thêm bài viết: Code GS1 128 là gì?

Khi các EPC duy nhất được mã hóa vào các thẻ RFID riêng lẻ, sóng vô tuyến có thể được sử dụng để thu các số nhận dạng duy nhất ở tốc độ cực cao và ở khoảng cách vượt quá 10 mét, không có tiếp xúc trực tiếp. Những đặc điểm này của RFID có thể được tận dụng để tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng và tăng độ chính xác của hàng tồn kho.

Các tiêu chuẩn hỗ trợ EPC / RFID

Có nhiều tiêu chuẩn phối hợp với nhau để cho phép EPC / RFID hoạt động trơn tru trên toàn thế giới.

Tìm hiểu:  Máy quét mã vạch trong ngành chăm sóc sức khỏe

Tất cả các tiêu chuẩn và tài liệu hỗ trợ có thể được truy cập thông qua  trang web Global GS1 .

Sản phẩm nổi bật: Máy in mã vạch Avery Dennison Monarch ADTP2

Khả năng tương tác của Mã vạch GS1, EPCIS & RFID

Sử dụng các công cụ và hướng dẫn của GS1 để thiết kế các hệ thống đối mặt với thách thức sử dụng các chất mang dữ liệu khác nhau (mã vạch và RFID) với các công nghệ truyền thông điện tử khác nhau (EDI và EPCIS) để đạt được mức độ tương tác cao nhất có thể.

Đọc thêm: Mã mã vạch các nước trên thế giới